06 Dec 2020

Economia circular i sostenibilitat

El present model econòmic de “extreure, produir, desaprofitar” està arribant ja a el límit de la seva capacitat física. L’economia circular és una alternativa atractiva que busca redefinir el paradigma de creixement, emfatitzant en els beneficis per a tota la societat.

L’econòmica circular implica dissociar l’activitat econòmica de l’consum de recursos finits i eliminar els residus de el sistema des del disseny. Recolzada per una transició a fonts renovables d’energia, el model circular crea capital econòmic, natural i social i es basa en tres principis:

-Eliminar residus i contaminació des del mateix disseny.
-Mantenir productes i materials en ús.
-Regenerar sistemes naturals.

Els projectes en què s’aplica un disseny circular són més innovadors, minimitzen els seus efectes negatius en el medi ambient i reforcen els positius, a més de complir amb la resta dels requisits tècnics, econòmics, normatius i de funcionament. Tot això, sense oblidar la seva funció en termes de transmissió d’informació i consciència sobre nous hàbits de consum i qualitat en l’experiència de l’usuari, imprescindibles per al seu èxit.

 

Circular economy and sustainability

No obstant això, les dades revelen que en economia circular estem molt al principi. Actualment, tot just el 9,1% de l’economia mundial és circular, segons calcula el think tank Circle Economy recollida en el seu informe Circularity Gap Report 2019. L’estudi detalla un full de ruta per tancar el cercle i materialitzar el benefici d’1, 8 bilions d’euros que es calcula portarà amb si l’economia circular només a la Unió Europea.

Economia circular, sostenibilitat i disseny formen una equació en que el resultat serà la millora de la productivitat i la competitivitat.

El 93% de les empreses europees creu que l’economia circular és important per a l’èxit del seu negoci en el futur i un 85% preveu realitzar inversions en aquest model, segons les dades presentades pel World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),

Passar a una economia circular no només constitueix una oportunitat de negoci, sinó que també contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i a l’Acord de París. Tot i que les polítiques d’economia circular són diverses i estan sorgint ràpidament, comprendre aquestes noves legislacions és complex però essencial perquè les grans empreses preparin eficaçment les seves operacions de futur. A més, l’adquisició de coneixements sobre les polítiques actuals i futures sobre economia circular constituirà un avantatge competitiu real per a les empreses.

Clint, projecte d’economia circular de Gribau i Elisava

Clint, és una proposta de GIRBAU cap a la sostenibilitat en la bugaderia industrial. Amb quasi seixanta anys d’història Girbau s’ha consolidat com un dels  principals grups mundials en la fabricació de solucions innovadores per bugaderies basades en un producte industrial propi.

Es calcula que diàriament les màquines de Girbau renten al voltant de 25.000 tones de roba arreu del món i s’estima que el residu sòlid dels teixits generat durant el procés d’assecatge és un 0,04% del volum de roba rentat. Això suposa un volum de residu acumulat unes 100 tones al dia.

Clint, Gribau and Elisava circular economy project

 

Davant d’aquesta realitat, Girbau ha pres consciència de la necessitat de gestionar aquest residu per tal de minimitzar el seu impacte mediambiental i també afavorir un procés de rentatge sostenible que permeti avançar cap a un model d’economia circular en el sector de la bugaderia.

Clint, quan el residu pren una nova forma i es fa visible. Clint és una crida d’atenció i una mostra de voluntat de transformació cap a la circularitat en tots els fronts de la bugaderia industrial, fins i tot en els més desatesos com ara el residu sòlid generat per l’activitat.

El novembre de 2018 Girbau Lab -la plataforma d’innovació de Girbau- va signar un acord de col·laboració amb Elisava a partir del qual es va convidar als estudiants de Materials Avançats dels Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (GEDI) i del Programa d’Estudis Simultanis (PES) a desenvolupar un projecte acadèmic d’innovació que donés una resposta a la problemàtica ambiental que es aquest residu.

Clint, Gribau and Elisava circular economy project

 

L’objectiu de la iniciativa era dissenyar els processos necessaris per transformar en recurs el residu tèxtil que resta als filtres dels processos industrials de la bugaderia, tant a les rentadores (residu sòlid humit) com a les assecadores (residu sòlid sec). A més, la iniciativa plantejava als participants el fet de poder identificar els nous usos dels materials generats.

Clint és un pas important cap a la lavandería circular i la sostenibilitat que transforma un residu en un nou material i avança cap al residu cero.

En aquest projecte, Girbau va valorar-ne la generació d’un nou material a partir del residu capturat directament als filtres de les assecadores (la borra), sense necessitat d’afegir cap altre material, i la facilitat de la seva aplicació en nous usos, materialitzant així la circularitat de la proposta a curt termini.

Clint, Gribau and Elisava circular economy project

 

És a partir d’aquí que neix Clint, el nou material versàtil, útil i reciclable creat a partir de la recuperació d’aquest residu i que pren la forma d’un cartró, amb elevat potencial d’aplicacions en diferents àmbits i sectors.

Les aplicacions que el nou material Clint pot oferir són molt àmplies i diferents, ja que són una alternativa innovadora davant l’ús de materials plàstics i objectes de paper o cartró que ja existeixen.

Més enllà d’aquests usos, la gestió del residu de borra mitiga també els efectes nocius que els teixits i els seus microplàstics provoquen en el medi.

Clint, Gribau and Elisava circular economy project

 

De fet, aquests microplàstics formen part dels residus sòlids produïts durant els processos de rentat i assecat. La seva gestió i conversió en el nou material Clint afavoreix que aquests no acabin a l’aire.

Així, podem dir que Clint mitiga els riscos evidents que la manipulació de microplàstics genera en el medi ambient, tant aquàtic com aeri.