09 Jul 2020

Clint: un nou material a partir de residu tèxtil creat amb estudiants d’Elisava

Amb alumnes de Materials Avançats del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i el Programa d’Estudis Simultanis d’Elisava, l’Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona, i Girbau Lab, hem creat Clint, un nou material versàtil i reciclable fabricat a partir dels residus tèxtils que queden als filtres de les màquines assecadores. Clint és un pas més cap a un nou model d’economia circular en bugaderia industrial que trans-forma un residu en un nou material i avança cap al residu zero.


new material from textile waste created with Elisava students

 

De forma similar a la del cartró, Clint es fabrica a partir de la borra, és a dir, de la recu-peració del residu tèxtil sòlid capturat directament als filtres de les màquines assecado-res. La innovació de la proposta rau en l’origen de la matèria primera (residu bugader) i en l’ aplicació del material paperer amb impressió artesana per a noves finalitats. Clint recupera l’essència dels processos artesanals ja que es fabrica amb la col·laboració del Molí Paperer de Capellades, des d’on s’ha produït el material paperer necessari per als nous usos i aplicacions i de Letter Cotton, un taller d’impressió creativa, en tots dos casos recuperant tècniques i processos artesanals.

Elisava i Girbau ja estudien les possibles aplicacions d’aquest nou material, que poden ser nombroses. Entre altres opcions, Clint podria substituir l’ús de materials plàstics per a fer carcasses de pendrives o ser utilitzat per papereria o packaging. La reutilització del residu de borra, fins ara desatès i amb un cost associat, permetrà minimitzar-ne el seu impacte mediambiental i afavorir un procés de rentat sostenible.

Cap a la bugaderia circular: compromís d’Elisava i Girbau amb la sostenibilitat

Clint va més enllà de ser un nou material, és una peça del model de circularitat que su-posa un avanç en l’activitat bugadera, ja que redueix i revaloritza els residus tèxtils i els dona noves aplicacions. Diàriament les màquines de Girbau renten arreu del món al voltant de 25.000 tones de roba i, en el cas concret de Catalunya, s’estima que les bu-gaderies industrials generen 1.500 kg. de residu a la setmana.

Clint suposa una pas més cap a un canvi de mentalitat enfocat cap a la sostenibilitat i reforça els models de circularitat que redueixin l’impacte mediambiental de les activitats industrials.

Clint is another step towards a change of mindset focused on sustainability and reinforces circularity models that reduce the environmental impact of industrial activities.

Tant Girbau com Elisava destaquem pel fort compromís amb la innovació, la sostenibili-tat i la circularitat. Girbau ha donat l’oportunitat als alumnes d’Elisava de conèixer de prop el teixit empresarial i treballar amb els professionals de Girbau Lab en un projecte real de desenvolupament de nous materials per a reutilitzar els residus bugaders.

Per la seva banda, Elisava impulsa convenis amb l’entorn empresarial i institucional per aportar valor afegir a través de projectes d’innovació i investigació que desenvolupen els alumnes. Amb aquests convenis els alumnes, sempre tutoritzats per professionals del sector i per professors de l’Escola, tenen l’oportunitat de treballar en entorns reals d’empreses, més enllà de l’oferta formativa que reben. D’altra banda, l’Escola compta amb Elisava Circular, una comissió que té l’objectiu de reduir la petjada ecològica de l’Escola i impulsar bons hàbits i pràctiques vinculades a l’economia circular.