12 Apr 2023

Girbau LAB se suma al Pacte per a la Moda Circular

Un Pacte per teixir un futur més sostenible

Des de Girbau LAB ens hem adherit al Pacte per a la Moda Circular a Catalunya per a impulsar la transformació sostenible del sector del tèxtil, promoure un canvi de cultura sobre com consumim els recursos, i posar en valor el nostre rol en el tractament dels tèxtils per a allargar la seva vida i utilitat.

Girbau LAB col·labora en aquesta iniciativa amb la voluntat de promoure la circularitat en el tèxtil. És fonamental allargar la vida de la roba, cuidar-la, tractar-la perquè circuli el màxim temps possible i millorar la seva durabilitat. Fer-ho permetrà transformar la manera com consumim els recursos i reduir l’impacte mediambiental.

És necessari i urgent fer canvis profunds en el model de producció i consum del sector del tèxtil, i avançar cap a un model circular.

Què és el Pacte per a la Moda Circular?

El Pacte per a la Moda Circular, és un pacte voluntari entre institucions i empreses de les diferents baules de la cadena de valor tèxtil de Catalunya, que s’uneixen amb el propòsit de facilitar la incorporació de mesures de circularitat, l’impuls de projectes col·laboratius i la millora de la competitivitat del sector tèxtil.

Una iniciativa sectorial oberta i transversal

El Pacte neix amb la voluntat de sumar i coordinar els esforços de tots els agents de la cadena de valor del tèxtil i donar resposta de manera conjunta i efectiva als reptes del sector, establint objectius comuns i generant instruments que facin possible la transformació del sector cap a un model circular.

Aquesta iniciativa sectorial és una de les accions pilot d’economia circular triades per la Unió Europea dins del projecte Interreg Europe CircE pel seu caràcter innovador i el seu potencial de replicabilitat en altres territoris.

Objectius Globals del Pacte per a la Moda Circular per a 2024

Les empreses, entitats, organitzacions i administracions signants es comprometen a treballar de manera col·laborativa per a aconseguir els objectius globals del Pacte per a la Moda Circular de Catalunya i contribuir de manera significativa als objectius específics per a cada segment de la cadena de valor del tèxtil.

Objectius Globals del Pacte per a la Moda Circular per a 2024

 

 

 

Pacte per a la Moda Circular: el pacte per teixir un futur més sostenible

 

 

 

Foto portada: ©Fermin+Gilles.