01 Feb 2022

Posada en marxa d’una plataforma d’innovació en una empresa industrial 3/3

La creació d’un ecosistema d’Innovació

Construïm el nostre propi ecosistema d’innovació en el qual els diferents actors participen activament i aporten valor.

Treballem amb generadors de nous coneixements i tecnologies com a Centres de Recerca i Universitats, centres tecnològics que desenvolupen tecnologies aplicades al món industrial, acceleradores i incubadores d’empreses de base tecnològica, start ups que basen els seus models de negoci en tecnologies o innovacions disruptives, escoles de negoci, business angels, signatures de venture capital, administracions públiques que treballen al voltant de la innovació, associacions empresarials i clústers relacionats amb la innovació i la tecnologia; serveis d’advocats especialitzats i altres empreses que es troben en processos d’innovació similars.

Per part nostra, aportem la nostra experiència, capacitat d’industrialització i de comercialització, teixint relacions de confiança amb el nostre entorn i superant la innovació tradicional on s’establia una relació de client-proveïdor en àmbits molt concrets.

El valor de l’ecosistema que construïm en Girbau LAB es materialitza de diverses maneres:

• Nous coneixements i aplicacions científiques i tecnològiques que poden arribar a impactar de manera disruptiva el negoci de Girbau i les seves solucions per a clients i públic final.
• Nous models de negoci que poden suposar una transformació del negoci actual de Girbau i de la bugaderia industrial.
• Aportar talent a l’organització en l’àmbit de la innovació que presenten un valor diferencial.

En aquest sentit Girbau LAB en funció de la relació establerta amb cada partner i la seva naturalesa, ha desenvolupat un escalat o tipologia de projectes que podem resumir de següent forma:

● Projecte pilot o Prova de concepte conjunta. Quan es desitja provar la solució que aporta l’actor extern per a adaptar-la a la seva necessitat i mercat. Aquest tipus de Projecte implica un acord de desenvolupament per a la realització d’una prova específica.

● Acord comercial. Es duu a terme quan Girbau desitja comercialitzar la solució que aporta l’actor extern en el mercat de la bugaderia industrial. Aquest tipus d’acord sol fer-se posterior al resultat positiu de la prova pilot.

● Projecte de codesenvolupament, quan Girbau necessita fer un desenvolupament amb l’actor extern per a poder oferir una solució innovadora al seu mercat. En aquest cas els dos actors realitzen una inversió conjunta i signen un acord per a la posterior explotació d’aquesta solució conjunta.

● Inversió corporativa, quan Girbau té un alt interès en una start up perquè formi part de la seva pròpia estratègia i així aportar més valor al mercat de la bugaderia industrial o a un nou mercat -a través d’aquesta start up-.

 

Launch of an innovation platform in an industrial company

 

Girbau LAB neix en un entorn local, però la seva activitat té un impacte i una dimensió global. En aquest sentit, Girbau LAB identifica aquells entorns més avançats i innovadors a nivell internacional per a recollir qualsevol iniciativa, idea, solució o tecnologia d’interès que pugui generar negoci a Girbau. Al mateix temps, el resultat de qualsevol projecte de Girbau LAB s’aplica en la totalitat del negoci de la corporació, que actualment opera en 100 mercats a nivell internacional.

Des de l’inici de les activitats de Girbau LAB, s’han desenvolupat projectes amb entitats de l’ecosistema innovador més immediat de Barcelona, així com projectes i aliances amb socis de països com els EUA, el Regne Unit i Suïssa.